OBS – Molebyggeri

Kære medlemmer og gæster på Sundsøre Lystbådehavn. Der vil være lukket for adgang til den yderste mole mandag til torsdag i uge 32 og frem pga. støbning. Der vil altid være adgang fredag til søndag, hvor der ikke arbejdes og hvor betonen er tør. Der vil fremadrettet være […]

Nyhedsbrev Sundsøre Lystbådehavn August 2022

Kære medlemmer af Sundsøre LystbådehavnJeg er, som I jo nok har hørt, valgt ind som den nye formand i havnens bestyrelse. Da det jo ikke er alle der kender mig, vil jeg lige fortælle lidt om hvem jeg er.Jeg er 53 år bor i Silkeborg faktisk lidt uden […]

Nyhedsbrev Sundsøre Lystbådehavn maj 2022

Kære medlemmer af Sundsøre Lystbådehavn Lige en kort meddelelse: adgangen til den yderste flydebro vil være spærret d. 11., 12. og 13. juli, da der på de datoer bliver støbt repos til adgangsbroen. Skulle man have planlagt sejlads på de datoer, bedes man lægge sig ved kajen eller for […]

Nyhedsbrev Sundsøre Lystbådehavn

 20-05-2022 Kære medlemmer af Sundsøre Lystbådehavn Lige en kort info omkring molebyggeriet. Den seneste relevante del af entrepenørens tidsplan, revideret version 3 lyder som følger: Punkt 12.  Etablering af bølgeskærm  m. væg               25 dage    man. d. 23-05-22 Punkt 13.  Udlægning […]

Referat fra Generalforsamlling

Her kan du læse referatet fra den seneste generalforsamling. Dokumentet vil også være at finde i filarkivet.

Søsætning og landgangsbroer

I dag har der været gang i søsætning og de fine nye landgangsbroer er blevet midlertidigt monterede, så vi alle kan komme ud til bådene på de to flydebroer.

Gangbroer klargjort

Et hold brave medlemmer har, her i weekenden, været i sving med at klargøre de fine, nygalvaniserede gangbroer, der skal ligge fra molen og ned på flydebroerne. Broerne skal lægges ud på et midlertidigt fundament, så der kan blive adgang til flydebroerne nu når bådene kommer i vandet. […]

Formandsberetning 2021

2021 blev endnu et år præget af pandemien. Bestyrelsen måtte grundet restriktioner afholde en række af bestyrelsesmøderne via Zoom, kedeligt, men nødvendigt. Arbejdet med fondssøgning gik fornuftigt, og i efteråret lykkedes det at få godt en halv million fra Spar Vest fonden, så vi kunne begynde at lave […]

Arbejde på havnen

Arbejdet med at renovere havnen skrider fremad trods problemer med at skaffe flere granitblokke. Det er dog vigtigt at alle er opmærksomme på, at der er områder hvor færdslen er begrænset indtil videre på grund af arbejdet. Det betyder, at der indtil udgangen af maj er spærret for […]

Nyhedsbrev Sundsøre Lystbådehavn
01-04-2022

Kære medlemmer af  Sundsøre lystbådehavn. Her lige en opdatering på molebyggeriet på havnen. Som tidligere forudsagt har situationen i verden i øjeblikket skabt diverse problemer i forhold til tidsplanen. Der har været lavet grundige bund-survey´s af havnen og området omkring molen alligevel har der vist sig at beregningerne […]