Nyhedsbrev Sundsøre Lystbådehavn

 20-05-2022 Kære medlemmer af Sundsøre Lystbådehavn Lige en kort info omkring molebyggeriet. Den seneste relevante del af entrepenørens tidsplan, revideret version 3 lyder som følger: Punkt 12.  Etablering af bølgeskærm  m. væg               25 dage    man. d. 23-05-22 Punkt 13.  Udlægning […]

Referat fra Generalforsamlling

Her kan du læse referatet fra den seneste generalforsamling. Dokumentet vil også være at finde i filarkivet.

Søsætning og landgangsbroer

I dag har der været gang i søsætning og de fine nye landgangsbroer er blevet midlertidigt monterede, så vi alle kan komme ud til bådene på de to flydebroer.

Gangbroer klargjort

Et hold brave medlemmer har, her i weekenden, været i sving med at klargøre de fine, nygalvaniserede gangbroer, der skal ligge fra molen og ned på flydebroerne. Broerne skal lægges ud på et midlertidigt fundament, så der kan blive adgang til flydebroerne nu når bådene kommer i vandet. […]

Formandsberetning 2021

2021 blev endnu et år præget af pandemien. Bestyrelsen måtte grundet restriktioner afholde en række af bestyrelsesmøderne via Zoom, kedeligt, men nødvendigt. Arbejdet med fondssøgning gik fornuftigt, og i efteråret lykkedes det at få godt en halv million fra Spar Vest fonden, så vi kunne begynde at lave […]

Arbejde på havnen

Arbejdet med at renovere havnen skrider fremad trods problemer med at skaffe flere granitblokke. Det er dog vigtigt at alle er opmærksomme på, at der er områder hvor færdslen er begrænset indtil videre på grund af arbejdet. Det betyder, at der indtil udgangen af maj er spærret for […]

Nyhedsbrev Sundsøre Lystbådehavn
01-04-2022

Kære medlemmer af  Sundsøre lystbådehavn. Her lige en opdatering på molebyggeriet på havnen. Som tidligere forudsagt har situationen i verden i øjeblikket skabt diverse problemer i forhold til tidsplanen. Der har været lavet grundige bund-survey´s af havnen og området omkring molen alligevel har der vist sig at beregningerne […]

Søsætning med Skive kran flyttet

Alle der skulle have deres båd i vandet d. 23/4 bedes være opmærksomme på at, søsætningen er flyttet til d. 7/5. Dette skyldes at den nye havn ikke er helt klar d. 23/4.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Sundsøre Lystbådehavntirsdag d. 19-04-2022 kl. 19.00 iThise Kultur og Forsamlingshus, Borgerstuen Dagsorden ifølge vedtægterneEventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 06-04-2022 og bedes sendt pr mail til: formand@sundsoerehavn.dkeller til havnens adresse: Sundsørevej 2b, 7870 Roslev Venlig hilsenFrank JakobsenFormand Sundsøre […]

Nyhedsbrev 10-02-2022

Kære medlemmer af Sundsøre Lystbådehavn. Moleprojektet er i fuld gang og trods kraftigt højvande skrider arbejdet godt frem. Vi har modtaget en tids og arbejdsplan fra entrepenøren som måske kunne interessere nogen og således være ligeså godt orienteret som bestyrelsen. Som tidligere nævnt er det meste af verden […]